EvenBestaatNiet

Heeft u hulp nodig bij burgerparticipatie projecten?

Wij helpen u graag door onze kennis en ervaring met u te delen. Denk aan:

  • beleidsmedewerkers ondersteunen in verandering van de rol van de overheid. Denk aan een houding en richting die vergelijkbaar is met de Kennedy's wereldberoemde uitspraak: 'Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.'
  • gebiedsgericht inzetten of een impuls geven aan burgerparticipatie projecten
  • burgerinitiatieven en kansen in kaart brengen
  • begeleiden bij het formuleren van een heldere en gedragen visie en beleid op burgerparticipatie
  • procesbegeleiding bij het opzetten van burgerparticpatieprojecten.

Het opzetten van een Energie Coöperatie of samenwerkingsverband.

Overheden zoeken aansluiting bij de moderne netwerksamenleving van mondige burgers. Het begeleid van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verwerven en implementeren van de benodigde kennis inzake duurzaamheid in zijn algemeenheid en Cradle to Cradle® in het bijzonder. Gezien onze betrokkenheid bij zowel het opzetten, uitvoeren als de procesbegeleiding van verschillende Energie Coöperaties delen wij graag onze expertise op dit gebied. Wij brengen een groot netwerk van ervaringsdeskundigen in Limburg mee.

Samenwerking tussen burger en overheid

Het terugtrekken van de overheid wordt 'loslaten' genoemd. Dit impliceert dat men zich uiteindelijk helemaal niet meer zal bemoeien met de leefbaarheid in dorp en wijk. De beste oplossing is echter samenwerking. Maar hoe doe je dat en wie neemt hiertoe het initiatief? Dit zijn vragen waarop EvenBestaatNiet het antwoord kan helpen vinden en formuleren want dit is voor iedere gemeente anders. EvenBestaatNiet heeft uitgebreide ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen overheden en burgers. Of het nu gaat om een burgerinitiatief, of het betrekken van burgers te bij nieuw beleid.

EvenBestaatNiet | info@evenbestaatniet.nl